Yusuf YILMAZOĞLU Yönetici Yazar: Yusuf YILMAZOĞLU
Diğer Yazılar :(1)

Çocuklarda Karekter ve Kişilik Gelişimi

Çocuklarda Karekter ve Kişilik Gelişimi

Çocuklarda Kişilik ve Karekter Gelişimi


Tarih :3.11.2018 Görüntülenme:1847    Ekleyen : Yusuf YILMAZOĞLU

~~                                           ÇOCUKLARDA KARAKTER VE KİŞİLİK GELİŞİMİ
Çocuk dünyaya geldiğinde bir kültür içinde doğar, bu kültür içinde büyür ve gelişir.Yapılan araştırmalarda Çocukların karakter ve kişilik gelişiminin %75’lik bölümü 0 ve 6 yaş arasında oluşmaktadır.Çocuğun Karakter ve kişilik gelişiminde anne-baba ve okul önemli bir yer almaktadır. Çocuk dünyaya geldiğinde ne doğru,ne yanlıştır bilemez,anne ve babasının gözlerinin içine bakar ve bana kural koyun,beni yönlendirin,yanlış yaptığım zaman beni uyarın der .Eğer anne baba çocuğuna doğru model olursa ve çocuğunun olumlu davranışlarını zamanında pekiştirirse, çocuğu yanlış yaptığı zaman doğrusunu gösterirse çocuğunun  olumlu kişilik geliştirmesine  yardımcı olur.
Doğru söyleyen,dürüst,zamanı verimli kullanabilen merhametli ve saygılı çocuklar yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızın bizim için değerli olduğunu her zaman hissettirmeli ve  çocuklarımızın öz saygısını yüksek tutmalıyız.Evde kararlar alırken düşüncelerine önem vermeliyiz.Anne ve Babalar Çocuklarının nasıl olmasını istiyorlarsa çocuklarına öyle davranmalıdırlar.Saygılı  bir çocuk olmasını istiyorlarsa çocuklarına saygıyla yaklaşmalı,dürüst bir çocuk olmasını istiyorsa evde yalan söylememelidirler.Çocuklar  çok iyi gözlem yaparlar anne ve babalarının söylediklerinin ve neler yaptıklarının farkındadırlar.Bu nedenle Doğru model olma Kişilik ve karakter gelişimde çok önemli yer tutar.
Gazali< Çocukar Dünyaya geldiklerinde tertemiz olarak gelirler,Çocuğun kalbine iyilik tohumları atarsak çocuk iyi olur,Çocuğun  kalbine kötülük tohumları atarsak çocuk kötü olur >der.Terbiye eğitiminde çevrenin etkisini vurgular.
Bilindiği gibi insanlar sosyal varlıklardır.Bir grup içerisinde büyürler.Grup içerisinde paylaşmayı yardımlaşmayı, işbirliği içinde çalışmayı, kendi hakkını savunmayı ve başkasının hakkına saygı göstermeyi öğrenirler. Günümüzde şehir hayatında çocuklar ancak okullarda grup içerisinde oynama fırsatı bulabilmektedirler.4-6 yaş döneminde  Okulöncesi eğitim veren okullar çocuğun  kişilik gelişiminde hayati önem taşımaktadır. ilk defa çocuk okulöncesi eğitimle bir grup içerisine girmektedir .Okulda olan bir oyuncakla oynayabilmesi için sırasını beklemeli ve sabretmelidir.Başladığı bir etkinliği zamanında bitirebilmeli ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilmelidir.
Okulöncesi öğretmenleri etkinlik planlarını planlarken anlatacağı hikayenin, söylediği sarkıların, parmak oyunlarının, boyama çalışmalarının daha çok değerlerimizi yansıtan çocukların  hayata tutunmalarını kolaylaştıran karakter ve kişilik gelişimini destekleyen etkinlikler olması için gayret göstermelidirler.

                                                                                                                                     Sevgi ve saygıyla……..

                                                                                                                                          Yusuf YILMAZOĞLU
                                                                                                                                          Okulöncesi Öğretmeni

 



,