Erdal GÜRÇINAR Yönetici Yazar: Erdal GÜRÇINAR
Diğer Yazılar :(7)

İyi İnsan Yetiştirme Projesi

İyi İnsan Yetiştirme Projesi

İyi İnsan Yetiştirme Projesi


Tarih :10.07.2019 Görüntülenme:452    Ekleyen : Erdal GÜRÇINAR

İyi İnsan Yetiştirme Projesi

 

Bugün çocuklarımız dijital çağda yaşıyorlar. Sanal alemde, tablet, telefon ve bilgisayarlarla ilişki kurdukları kadar, insanlarla iletişim sağlayamamaktadırlar. Bu durum  bir takım insani değerlerimizin yok olmasına sebep olmaktadır. Çocuklarımız, sevgiyi, saygıyı, dostluğu, vefayı öğrenememektedir. Vefa nedir diye sorulduğunda İstanbul’da bir semt adı diyerek tanımlamaktadırlar.

Çocuklarımıza Matematik, Türkçe, Fen gibi dersleri öğretirken, dürüst olmak, adaletli olmak, paylaşmak, vicdanlı olmak, sevgi, saygı gibi değerlerimizi öğretmek zorundayız. Yani maddi ilimlerin, fenni ilimlerin yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi de çocuklarımıza öğretmeliyiz.

Çocuklar İçin Değer; iyi insan yetiştirme projesidir. Vicdanlı, adaletli, dürüst insanlar yetiştirme projesidir.

Derviş suya düşen akrebi kurtarmak ister. Elini uzatınca akrep sokar; Derviş tekrar dener, akrep yine sokar.

Bunu görenler dayanamaz dervişe: "İyilik yapmak istediğin halde sana zarar verene daha ne diye yardım edersin." der.

Dervişin cevabı mânidardır: "Akrebin fıtratında sokmak var, benim fıtratımda ise yaratılanı sevmek, merhamet etmek; o fıtratının gereğini yapıyor diye ben niye fıtratımı değiştireyim?

Çocuklarımızın fıtratında, iyilik var, doğruluk var, dürüstlük var, adalet var, vicdan var, tüm yaratılmışları yaratandan ötürü sevmek var.

Çocuklar İçin Değer; Çocuklarımızı fıtratına, özüne, kültürüne, yani fabrika ayarlarına döndürme projesidir.

Çocuklar İçin Değer; Çağımızın Fatih Sultan Mehmetlerini, İbn-i Sinalarını, Mimar Sinanlarını, Yunus Emrelerini gönül insanlarını yetiştirme projesidir.

Biz istiyoruz ki çocuklarımız Mimar olsun. Tıpkı Mimar Sinan gibi hanlar, camiler, köprüler, binalar inşa ederken, bir yandan da gönül inşa etmeyi unutmasın. Sevgi tuğlasını, gönül harcını eklemeyi unutmasın.

Biz istiyoruz ki çocuklarımız İbn-i Sina gibi doktor olsun. İnsanların bedenlerini tedavi ederken ruhlarına hitap etmeyi de unutmasın. Merhametiyle, şefkatiyle, sevgisiyle saygısıyla hastalarımızı tedavi etsin.

Biz istiyoruz ki çocuklarımız öğretmen olsun. Kendisine emanet edilenin kıymetini bilsin. Çocuklarımız mücevherden daha kıymetlidir. O çocuklarımızı mücevher gibi işleyerek toplumun faydasına sunsun. Peygamberimizin sevdiriniz nefret ettirmeyiniz metoduyla öğretmenlik yapsın. Peygamberimiz kızlarını diri diri toprağa gömen vahşi bir toplumu karıncayı dahi incitemez hale getirmedi mi? Onların taştan kalbini sevgisiyle merhametiyle eritmedi mi?

Bu gün de çocuklarımız diri diri gömülmektedir. Cahiliye döneminde toprağa gömülüyordu. Bugün de içki, uyuşturucu, terör, ahlaksızlık gibi her türlü kötülük bataklığına gömülmektedir. Çocuklarımızı bu kötülük bataklığına düşürmemek için onları millî ve manevi değerleriyle donatmak zorundayız.

Çocuklarımızı çepeçevre kuşatan tüm kötülüklerden kurtulmanın yolu çocuklarımıza değerlerimizi öğretmektir. Çocuklarımızı kuşatan tüm kötülüklerin, panzehiridir, antivirüsüdür değerlerimiz.

Çocuklar İçin Değer; Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonunda belirlediği hedeflere ulaşmak için, geçmişte atalarımızın yaptığı gibi Yeniden Büyük Türkiye’yi kuracak, savaşların son bulduğu, barışın hakim olduğu adil bir dünyayı kuracak ve yön verecek örnek nesilleri yetiştirme projesidir.

Biz bu projeyle okulöncesinden başlayarak çocuklarımıza geçmişten gelen millî ve manevi değerlerimizi, inancımızı, kültürümüzü aktarırken, batının sahte kahramanlarını değil, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Seyit Onbaşı gibi kendi kahramanlarımızı öğretiyoruz.

Biz bu projeyle Mevlânâ Hazretleri’nin dediği gibi:

Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım

Artık yeni bir şeyler söylemek lazım diyerek. Eğitim materyalleri üretmeye başladık. Okulöncesi öğretmenlerimize konferanslar veriyoruz. Okullarında sınıflarında kullanmaları için Çocuklarımıza değerlerimizi öğretsinler diye kitaplar hazırlıyoruz.

Öğretmenlerimiz değerlerimize uygun yeni hikayeler, parmak oyunları, boyama kitapları, tekerlemeler oluşturarak değerlerimizi öğreten ders materyalleri hazırıyor ve değerlerimizi çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza öğretmeye devam diyoruz. Bu çalışmaları sosyal medya ve web sayfası üzerinden tüm dünya ile paylaşıyoruz. İnşallah üretmeye ürettiğimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

                                                                                                                 Erdal GÜRÇINAR,